As leis inúteis enfraquecem ...

As leis inúteis enfraquecem as leis necessárias. ... As leis inúteis enfraquecem as leis necessárias.

Provérbios