O justo peca sete vezes ao ...

O justo peca sete vezes ao dia ... O justo peca sete vezes ao dia

Provérbios