O tempo é que cura as ...

O tempo é que cura as meadas.
 ... O tempo é que cura as meadas.

Provérbios