Só se leva desta vida a vida ...

Só se leva desta vida a vida que se leva.
 ... Só se leva desta vida a vida que se leva.

Provérbios