Homem mentiroso larga a honra ...

Homem mentiroso larga a honra a pouco preço.
 ... Homem mentiroso larga a honra a pouco preço.

Provérbios