Casa velha tem ...

Casa velha tem barata.
 ... Casa velha tem barata.

Provérbios