Deixa-te de grelos que é ...

Deixa-te de grelos que é roubo de azeite.
 ... Deixa-te de grelos que é roubo de azeite.

Provérbios